Новини
Про підприємство
Умови співпраці
Програмні засоби
Законодавство
Опитування
Реєстрація
Логін:
Пароль:
Запам'ятати мене
ВХІД
забули пароль?
 
Програмні засоби
Завантаження програм
Робота в програмі
Налаштування нових верс...
Корисні рекомендації
Електронний обмін з над...
Додаткові програмні зас...

Обмін даними з надавачами послуг

Режим електронного обміну даними про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами відповідно до Постанови КМ України від 14 липня 2010 року №621

 

1. Режим "Обмін даними з надавачами послуг"

1.1. Формування запиту до надавачів послуг

1.2. Формування файлів-запитів до надавачів послуг у DBF-форматі

1.3. Обробка відповіді на запит

 

2. Рекомендації щодо порядку реєстрації справ та формування запитів


 

1. Режим "Обмін даними з надавачами послуг"
Режим обміну даними про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами передбачає формування запитів до житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, організацій, що надають житлово-комунальні послуги. Запити формуються для справ, зареєстрованих з неповним набором документів. Для формування та обробки запитів в програмному комплексі "Наш Дім" реалізовано новий режим обміну даними ("Утиліти – Перерахунки - Обмін даними з надавачами послуг"). В меню "Перерахунки" цей режим займає першу позицію.
Режим "Обмін даними з надавачами послуг" включає меню, яке складається з наступних пунктів:
• Відбір справ для запитів;
• Формування запитів до ЖЕО;
• Формування єдиного запиту;
• Формування DBF-запитів до ЖЕО;
• Внесення даних із відповіді;
• Перегляд та обробка відповідей
 

1.1. Формування запиту до надавачів послуг
Формування запиту здійснюється у два етапи. На першому етапі за допомогою п.1 "Відбір справ для запитів" меню "Обмін даними з надавачами послуг" здійснюється відбір справ, зареєстрованих з неповним набором документів*. Відібрані справи вносяться в спеціальну базу справ, відібраних для запиту. Для відбору справ необхідно вказати дату, з якої зареєстровано заяви на призначення субсидій та номер запиту. Програма формує номер запиту автоматично.
---------------------------------------------------
*Якщо заявником не надано повний набір документів, таку справу можна ввести в режимі реєстрації заяв та зареєструвати за допомогою клавіші F2 – "зареєструвати заяву без довідок"

На другому етапі відбувається власне формування запитів в усі організації, зареєстровані в відібраних для запиту справах. Сформувати можна запит окремо в кожну організацію із зареєстрованих справ, а також об’єднаний запит, якщо необхідно подати запит про склад сім’ї та забезпеченість громадян житловою площею до уповноважених організацій (ЖЕКів, сільських та селищних рад);
Запити формуються в файлі спеціального текстового формату. Перший рядок файлу – інформація про запит. Наступні рядки формуються для кожної справи. Перший рядок чергової справи – загальна інформація про сім’ю. Кожний наступний рядок – інформація про кожного члена сім’ї, включаючи власника/наймача. Останній рядок чергової справи – інформація про платежі та послуги в організацію, для якої сформовано запит. Окремі поля в рядку відділяються крапкою з комою. Структура файлу-запиту наведена у Додатку 1.
Одночасно із файлом – запитом у спеціальному текстовому форматі формується файл – запит у звичайному текстовому форматі (для друку) та Акт про передачу інформації.
Назва файлу-запиту у спеціальному текстовому форматі:
ZCCCCYMM.NNN, де
CCCC – Код ЖЕО/організації надавача послуг
Y – Рік формування запиту (остання цифра)
MM – Місяць формування запиту
NNN – Номер запиту з початку року
Назва файлу – запиту у звичайному текстовому форматі формується аналогічно, за винятком першої букви назви: 'P'. Назва файлу Акту про передачу інформації формується аналогічно, за винятком першої буква назви: 'A'.
Всі файли сформованого запиту записуються у підкаталозі ZPNNN (де NNN – номер запиту) підкаталогу TEMP каталогу баз даних програмного комплексу "Наш Дім".

 

1.2. Формування файлів-запитів до надавачів послуг у DBF-форматі
В програмному комплексі "Наш Дім" реалізовано також і формування файлів-запитів у DBF-форматі, для випадку, коли організації - надавачі послуг не мають можливості опрацювати файли-запити у спеціальному текстовому форматі.
Формування файлів-запитів у DBF-форматі здійснюється за допомогою окремого пункту меню ("4. Формування DBF-запитів до ЖЕО"). Для формування запиту необхідно вказати дату, з якої зареєстровано заяви на призначення субсидій та номер запиту. Запити формуються до кожної організації, із зареєстрованих у справах, попередньо відібраних за допомогою пункту меню "1. Відбір справ для запитів". Всі файли, сформованого запиту записуються у підкаталозі ZPNNN (де NNN – номер запиту) підкаталогу TEMP каталогу баз даних програмного комплексу "Наш Дім".

Запит до кожної організації складається із трьох файлів:

ACCCCNNN.DBF – Реєстр справ, включених у запит з характеристиками сім’ї та житла
FCCCCNNN.DBF – Реєстр членів сімей справ, включених у запит
SCCCCNNN.DBF – Реєстр даних про споживання та платежів справ, включених у запит
де
CCCC – Код ЖЕО/організації надавача послуг
NNN – Номер запиту з початку року

1.3. Обробка відповіді на запит
Обробка відповіді на запит відбувається у зворотному порядку. Спочатку дані із відповіді вносяться у спеціальну базу даних у відповідний запит. А після внесення всіх відповідей за запитом здійснюється внесення отриманих даних безпосередньо у справи заявників та розрахунок субсидій.
Для внесення відповіді отриманий файл-відповідь (чи кілька таких файлів) необхідно розмістити в підкаталозі TEMP каталогу баз даних програмного комплексу "Наш Дім". Далі вибрати пункт меню "5. Внесення даних із відповіді" ввести на запит програми період запиту (місяць/рік) та номер запиту та вибрати назву організації, від якої отримано файл-відповідь. Дані із файлу відповіді переносяться в спеціальну базу справ, відібраних для запиту. Одночасно в підкаталозі TEMP формується протокол обробки відповіді на запит (файл TCCCYMM.NNN). Якщо у протоколі є повідомлення про неспівпадання чи невідповідність окремих даних, необхідно перевірити ці дані і внести у справи уточнені дані.
Якщо всі файли-відповіді за запитом опрацьовані, здійснюється внесення отриманих даних безпосередньо у справи заявників. Для цього в режимі обробки відповідей необхідно за допомогою клавіші F8 вибрати функцію "внесення відповідей у справи заявників". Всі отримані дані про фактичне споживання, тарифи, вартість послуг переносяться безпосередньо у справи для подальшого розрахунку субсидій.
 

 

2. Рекомендації щодо порядку реєстрації справ та формування запитів

1. Зареєструйте в програмному комплексі "Наш Дім" всі отримані заяви на призначення субсидії, а саме: 
• В режимі реєстрації заяв введіть всі дані із заяви та декларації та зареєструйте справу за допомогою клавіші F2 – "зареєструвати заяву без довідок"

2. Відберіть зареєстровані справи для формування запитів, для чого:
• виберіть пункт меню "Відбір справ для запиту" ("Утиліти – Перерахунки - Обмін даними з надавачами послуг")
• введіть дату (місяць, рік), на яку сформувати запит (тобто дату з якої повинні призначатися субсидії за зареєстрованими заявами) та номер запиту. Номер запиту програма присвоює автоматично, починаючи з 1.
• В результаті виконання цього пункту сформується окрема база даних, яка містить всі справи, відібрані для формування запиту.

3. Для зареєстрованих заяв сформуйте запити до організацій – надавачів послуг, для чого:
• виберіть пункт меню "Формування запитів" ("Утиліти – Перерахунки - Обмін даними з надавачами послуг")та введіть дату (місяць, рік), на яку сформувати запит, та номер запиту аналогічно попередньому пункту, наприклад дата 08-2010, номер запиту 1.
• В результаті виконання цього пункту в каталозі у підкаталозі TEMP каталогу баз даних програмного комплексу буде створено каталог ZP001, а в ньому по три файли для кожної організації – надавача послуг із зареєстрованих справ:
ACCC1008.001 – акт про передачу інформації
PCCC1008.001 – файл – запит у звичайному текстовому форматі (для друку)
ZCCC1008.001 – файл – запит у спеціальному текстовому форматі
 

 







  Новини     Про підприємство     Умови співпраці     Програмні засоби     Законодавство     Опитування     Реєстрація  
Разработано CityDesign.com.ua