Новини
Про підприємство
Умови співпраці
Програмні засоби
Законодавство
Опитування
Реєстрація
Логін:
Пароль:
Запам'ятати мене
ВХІД
забули пароль?
 
Програмні засоби
Завантаження програм
Робота в програмі
Налаштування нових верс...
Корисні рекомендації
Електронний обмін з над...
Додаткові програмні зас...

Корисні рекомендації

Призначення субсидій на скраплений газ та тверде паливо готівкою

Рекомендації щодо порядку завершення опалювального сезону в ПК "Наш Дім"

Робота в режимі формування тарифів

Особливості формування пільг

Реєстрація документів та розрахунку вартості послуг теплопостачання при запровадженні двоставкових тарифів на послуги

Перерахунки при зміні вартості послуг з утримання житла (квартплати)

Режим формування та обробки запитів до ДПІ

Режим формування та обробки запитів про фактичне споживання послуг

Формування звітів

Розрахунок субсидій при наявності опалення електричного за зонними тарифами в програмному комплексі "Наш Дім"

Автоматизоване формування заяви та декларації в програмному комплексі "Наш Дім"

 

 

Призначення субсидій на скраплений газ та тверде паливо готівкою 

1. Схема реалізації процедури виплати коштів по субсидіях на скраплений газ та тверде паливо

Для реалізації процедури виплати готівки в ПК “Наш Дім” необхідно виконати такі кроки:
Попередньо:
1. Сформувати перелік виплатних організацій (банківських установ, поштових відділень) та доставочних дільниць.
Щомісячно, при перерахуванні субвенцій на виплату готівки.
1. Внести суму субвенції в базу субвенцій (“Звіти та документи\Виплатні документи\ \Фінансування”).

Для кожної справи:
1. Виконати реєстрацію документів та розрахунок субсидії на СГТП.
2. Виконати процедуру реєстрації виплати готівкою (викликається автоматично після розрахунку субсидії на СГТП). Після цього інформація про документи на виплату готівкою з’являється в режимі “Готівка” меню “Обробка”.
3. Встановити ознаки перевірки для заяв, перевірених відповідальним спеціалістом в режимі “Обробки”.
4. Встановити ознаки отримання чи неотримання готівки для кожної справи включеної в виплатні документи.

Формування виплатних документів:
1. Сформувати список справ на виплату готівки (“Обробка\Готівка”). Є можливість при необхідності включити в список чи виключити з списку окремі справи
2. Сформувати виплатні документи: для поштового відділення – відомості, для банківських установ-списки (“Звіти та документи\Виплатні Документи”)
3. Надрукувати копію, отримати файл сформованого виплатного документа (режим “Сформовані відомості”). В режимах “Реєстр” та “Супровідний опис” формуються необхідні супровідні документи.
4. Сформувати звітні документи (“Звіти та документи\Виплатні Документи\Вибіркові дані”)

2. Виконання процедур виплати коштів по субсидіях на скраплений газ та тверде паливо

Формування бази організацій, що здійснюють виплату субсидій на СГТП у готівковій формі
Для формування переліку організацій, що здійснюють виплату субсидій на СГТП у готівковій формі в меню “Адміністратор” (пункт “Каталоги”) введено два підпункти: “Банківські установи” та “Поштові відділення”. Оскільки поштові відділення здійснюють видачу і доставку готівки шляхом розподілу клієнтів на групи – “Доставочні дільниці”, також введено додатково підпункт “Доставочні дільниці”.
Для формування бази виплатних організацій необхідно:
Сформувати список організацій, що виплачують готівку. Це можуть бути установи банків або поштові відділення. Їх формування відбувається у відповідних пунктах меню “Адміністратора”: “Каталоги/Банківські установи”, “Каталоги/Поштові відділення”.
Список виплатних організацій (установи банків або поштові відділення) формується за тією ж схемою, що і список ЖЕКів. Для кожної банківської установи має бути встановлена ознака “головна організація” чи “філія” (клавіша F2). Спочатку необхідно внести дані про головну організацію, якщо така є, потім про філії. Для кожної філії за допомогою клавіші F2 необхідно обрати відповідну головну банківську установу.
Для кожного поштового відділення необхідно сформувати каталог доставочних дільниць (“Адміністратор/Каталоги/Доставочні дільниці”). Для кожної доставочної дільниці вводиться обов’язково її номер, день виплати та населений пункт. Також можна ввести дані про вулицю, номери будинків (діапазон), які входять до дільниці.

Реєстрація справ отримувачів субсидій на СГТП для виплати готівкою
При призначенні субсидій на СГТП після розрахунку субсидії автоматично викликається процедура реєстрації виплати готівкою. Тому, для реєстрації виплати готівкою, перш за все потрібно виконати розрахунок субсидії. В вікні реєстрації виплати готівкою програма запропонує Вам вибрати виплатну організацію, якщо це відділення зв’язку, то вказати (вибрати) номер доставочної дільниці, для банку – розрахунковий рахунок та вид виплатного документа. Після виконання реєстрації в спеціальну базу готівкових виплат вноситься запис для цієї заяви. Переглянути їх можна в режимі “Готівка” меню “Обробка” двома способами: в порядку зростання номерів заяв, або за датою перевірки справи.
Якщо розрахунок виконано до запровадження режиму реєстрації виплати готівкою, необхідно в режимі обробки повторно розрахувати субсидію.

Ввод пільгового об’єму при формуванні тарифів для скрапленого газу, твердого та рідкого палива
Ця функція реалізована з урахуванням того факту, що об’єм послуг скрапленого газу, твердого та рідкого палива, на який поширюються пільги та об’єм цих послуг, на який надаються субсидії, не завжди співпадають. Тому є необхідність крім нормативного об’єму послуг скрапленого газу, твердого та рідкого палива задати об’єм послуг, на який надаються пільги. Щоб ввести пільговий об’єм для послуг скрапленого газу, твердого та рідкого палива, необхідно вибрати відповідну систему тарифів («Адміністратор - Тарифи - скраплений газ та тверде паливо») в режимі редагування (Enter) та послугу, для якої необхідно ввести пільговий об’єм. Для послуг СГТП при вводі норм споживання замість поля «Максимальна норма» відображається поле «Пільгова норма». В це поле можна ввести об’єм, на який надаються пільги. Таким чином відпадає необхідність штучно вводити пільговий об’єм, як додаткові послуги.

Перевірка та відбір справ отримувачів субсидій на СГТП для виплати готівкою
Перевірка справ
Для формування виплатних документів відбираються лише ті справи, які перевірено відповідальним спеціалістом ВЖС. Для реєстрації факту перевірки справи в режимі “Обробка” введено спеціальну процедуру, яка викликається за допомогою клавіші F8. Ця процедура встановлює ознаку “справа перевірена”, вносить в базу даних прізвище спеціаліста, який виконав перевірку та дату перевірки. В режимі “Обробка заяв\Готівка” перевірені справі відмічено ознакою “П”
Внесення суми субвенції
Формування виплатних документів здійснюється на суму субвенцій, перерахованих на рахунок відділу житлових субсидій. В режимі “Звіти та документи\Виплатні документи\Фінансування” необхідно внести суму субвенції, що перерахована для виплати готівкою за звітний місяць, причому програма дозволяє сформувати документи на виплату двічі на місяць, якщо двічі на протязі звітного місяця надходять кошти. Значення першої суми вноситься в першу графу, другої суми, відповідно, в другу графу.
Після того як справи на виплату буде відібрано, програма зафіксує фактичний розподіл субвенції за звітний місяць.
Відбір справ на виплату
Відбір справ на виплату виконується в автоматичному або ручному режимі в межах фінансування, що виділене в звітному місяці. Автоматичний відбір справ на виплату здійснюється в режимі перегляду нарахованих та виплачених готівкових сум (“Обробка заяв\Готівка” – “За датою” або “За номером”). Для цього необхідно в режимі перегляду натиснути клавішу F3 (сформувати список на виплату).
Програма автоматично зробить відбір справ заявників та надасть інформацію про нерозподілену суму субвенції за звітний місяць. Відбору підлягають справи, які перевірено (встановлено ознаку перевірки справи), причому перевага надається заявникам справи яких перевірено раніше.
За допомогою клавіші F4 можна внести або виключити окреми справи зі списку відібраних. Справи, що внесено до списку на виплату в режимі “Обробка заяв\Готівка” відмічено ознакою “С”.

Виплата субсидій готівкою, як спадщини
В програмному комплексі «Наш Дім» реалізовано режим виплати субсидій готівкою спадкоємцям померлого заявника.
В разі смерті отримувача субсидії готівкою на скраплений газ та тверде паливо, якому не були виплачені кошти згідно призначеної субсидії, необхідно встановити ознаку «заборона виплати» у зв’язку із смертю отримувача (клавіша F7 в режимі обробки готівки).
В разі отримання заяви та необхідних документів від спадкоємців необхідно зареєструвати всіх спадкоємців в режимі «Спадщина». Виклик режиму роботи зі спадщиною здійснюється за допомогою клавіші F8 в режимі обробки готівки.
Програма автоматично реєструє першого спадкоємця (вносяться прізвище, ім’я а по батькові отримувача субсидій, замість цих даних необхідно внести прізвище, ім’я та по батькові спадкоємця, а також його адресу, ідентифікаційний номер та паспортні дані.
При наявності кількох спадкоємців, їх дані вносяться за допомогою клавіші INS. Для кожного спадкоємця також вносить відсоток спадщини. Програма автоматично розраховує розмір суми, яка підлягає виплаті, відповідно до відсотка спадщини.
Після встановлення розміру спадщини для кожного спадкоємця, необхідно сформувати виплату готівки спадкоємцям. Це здійснюється за допомогою клавіші F2 в режимі «Спадщина». Після формування виплати спадщини в режимі обробки готівки з’являються окремі записи для кожного спадкоємця. Запис для померлого отримувача субсидії також зберігається, але з ознакою заборони виплати. Далі необхідно сформувати список на виплату як і за традиційною схемою. В список на виплату програмою будуть включені всі спадкоємці.

Нестандартні ситуації
Якщо виявилось, що після призначення субсидії змінились окремі платежі, або не враховано певні нарахування (наприклад електроенергію, або природний газ на плиту), то необхідно здійснити повторний розрахунок субсидії.
Якщо раніше розраховану субсидію готівкою ще не включено у виплатний документ (список на виплату), то достатньо у режимі обробки внести необхідні зміни у справу та повторно виконати розрахунок субсидії. При формуванні виплатних документів у список на виплату буде включено новий розмір субсидії.
Якщо для раніше розрахованої субсидії готівкою сформовано список на виплату, то необхідно зареєструвати повторне звертання, внести необхідні зміни у справу та виконати розрахунок субсидії. При формуванні виплатних документів у список на виплату буде включено різницю між попередньою і новою субсидією.

Контроль факту виплати субсидій в готівковій формі
В режимі “Готівка” (меню “Обробка”) реалізовано перегляд переліку всіх справ, для яких призначено субсидію готівкою. В вікні перегляду відображаються номер справи, дата розрахунку, організація, яка здійснює виплату, вид виплатного документа, дата виплати, дата перевірки, сума субсидії та спеціальна ознака. За допомогою клавіші Enter можна переглянути детальну інформацію для вибраної справи або (за допомогою клавіші F2) переглянути історію виплат готівки для вибраної справи. В режимі “Готівка” передбачено можливість автоматичного\ручного відбору справ на задану суму (клавіши F3\F4), реєстрацію факту отримання готівки (клавіша F5) та факту невиплати субсидії готівкою (клавіша F6). Якщо необхідно заборонити виплату готівки використовується режим заборони виплати (клавіша F7). Для ідентифікації проходження виплати готівки встановлено ряд ознак:
- Після відбору справа відмічається ознакою “С” (внесено в чергу на виплату).
- Справа, яку включено до виплатної відомості, відмічається ознакою “Ф”
- Після реєстрації факту отримання готівки (клавіша F5) справа відмічається ознакою “В” (виплачено готівку).
- Після реєстрації факту невиплати готівки (клавіша F6) справа відновлюється попередня ознака “П” (справу перевірено).
- Справа із забороною виплати готівки відмічається ознакою “З”(виплату заборонено).

Формування виплатних документів
Формування виплатних документів за звітний місяць здійснюється в режимі “Звіти та Документи”, меню “Виплатні Документи”, яке містить окремі пункти для формування виплатних документів та звітів:
- Виплата: Укрпошта
- Виплата: Банки
- Вибіркові дані
- Фінансування

Увага !!! Для формування виплатних документів відбираються тільки справи які в режимі “Обробка\Готівка” відмічено ознакою “С”.

Виплата готівки через відділення Укрпошти

Режим “Виплата: Укрпошта” призначено для формування виплатних документів через відділення Укрпошти.
Якщо виплата здійснюється через відділення Укрпошти, необхідно за допомогою клавіші F5 (параметри) вибрати звітний місяць, назву поштового відділення та сформувати відомість про виплату субсидій. Відомості формуються згідно Інструкції № 101/123/67 від 2.07.1998. Після формування відомостей одержати їх копію можна в режимі “Сформовані відомості”. В режимах “Реєстри виплати” та “Супровідний опис” формуються необхідні супровідні документи.
В режимі формування списків в поштові відділення або банківські установи є можливість (за допомогою F5) зробити копію сформованого списку в файл. В режимі “Обробка заяв\Готівка” справи, які було включено в виплатні документи відмічено ознакою “Ф” (сформовано виплатний документ).
Якщо справу необхідно повторно включити в виплатний документ (з якихось причин кошти не отримано), треба в режимі “Готівка” (меню “Обробка”) встановити ознаку невиплати готівки (клавіша F6). Тільки після встановлення ознаки про невиплату цю справу можна буде внести в наступну відомість.
Якщо необхідно заборонити виплату готівки (в разі смерті власника або з інших причин), для перевірених справ, або справ, за якими вже сформовано виплатні документи, використовується режим заборони виплати (клавіша F7). Після заборони справа відмічається ознакою “З”(виплату заборонено).

Виплата готівки через банківські установи
В режимі “Виплата: банки” здійснюється формування виплатних документів для виплати готівки одержувачам субсидій через банківські установи.
В меню параметрів можна задати формування виплатних документів для банківських установ у форматі DBF-файлів.
Формування виплатних документів для банківських установ у форматі DBF-файлів здійснюється відповідно до листа Головного управління Державного Ощадного банку України по м.Києву і Київській області від 15 серпня 2011року №13/31/562 (Звіти та документи – Виплатні документи – Виплата: банки). Для використання цього режиму необхідно записати в каталог програмних файлів програмного комплексу "Наш Дім" файл TXT2DBF.EXE. В параметрах системи необхідно встановити для параметра "Формувати текстовий файл" значення "+DBF". В підкаталозі TEMP буде сформовано файли в спеціальному текстовому форматі і DBF-форматі з назвою NNNNMMYY.DBF, де
NNNN – номер банківської установи в базі організацій ПК "Наш Дім"
MM YY – місяць і рік, за який сформовано виплатний файл

Структура файлу виплати у DBF-форматі:

Назва поля

Формат

Значення

NSUM

character (16)

Розрахунковий рахунок

ID_KOD

character(10)

Ідентифікаційний номер

FIO

character(40)

Прізвище, імя та по батькові

SUMMA

numeric(14,2)

Перерахована сума

KASSA

character(3)

 

Формування вибіркових даних про виплату субсидій готівкою
Формування вибіркових даних за звітний місяць здійснюється в режимі “Звіти та Документи”, меню “Виплатні Документи”\”Вибіркові дані”. Усі списки формуются и в електронному вигляді. Режим дозволяє отримати вибіркові дані - групи переліків, що містять дані про П.І.Б., номер справи, повну адресу, назвою банківської установи, розрахунковий рахунок банку, суму нарахованої субсидії, а саме:
- “Розраховано готівки”- перелік отримувачів субсидій на СГТП, заяви яких було розраховано в звітному місяці;
- “Сформовано на виплату” - перелік отримувачів субсидій на СГТП, по справах яких сформовані виплатні документи (відомості або списки) в звітному місяці;
- “Суми на повернення” - перелік отримувачів субсидій на СГТП, по справах яких після перерахунку в звітному місяці, потрібно повернути гроші;
- “Неперевірені справи” - перелік отримувачів субсидій на СГТП, заяви яких було розраховано але не перевірено станом на звітний місяць - список-черга на отримання субсидії;
- “Заборона виплати” (перерахунок суми призначених субсидій(гр.04)
- “Заборговано виплату”- перелік сімей, яким призначено субсидію на СГТП але ще не виплачено, (Заборгованість бюджетів з виплати субсидій готівкою -гр.18 статзвіту)
- “Всі зареєстровані” (перелік сімей, які звернулися за субсидіями в ВЖС в звітному місяці ) (гр.01статзвіту)
- “Статистичні дані” - відомість статистичних даних по субсидіях на СГТП, яка містить дані про суму субсидій на СГТП, що нараховано, виплачено, розмір середньої субсидії, число сімей, яким нараховано та виплачено субсидію на СГТП готівкою;

В режимі “Виплатні документи\Вибіркові дані” кожен з переліків можна впорядкувати (за номером, за прізвищем, за адресою).

3. Додатки

Нормативна база
1. Постанова КМ України від 27 грудня 2001 р. N 1763 “Про надання населенню субсидій готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”
2. “Методика надання населенню субсидій” (Наказ Мінсоцполітики, Мінфіну, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку та Мінрегіону України “Про внесення змін до Методики надання населенню житлових субсидій” від 03.10.2012р. № 621/1091/1046/502/773.
3. Інструкція про порядок організації оформлення, фінансування та виплати пенсій, грошової допомоги підприємствами зв’язку України (Наказ Державного комітету зв’язку України, Міністерства праці та соціальної політики України, Пенсійного фонду України
4. Порядок виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках (затверджено Постановою КМ України від 30 серпня 1999 року N1596)
5. Лист Мінпраці № 03-3/1181-016-12 від 04.03.2003 “Про повернення та виплату не отриманої у зв’язку із смертю власника призначеної субсидії на придбання палива та скрапленого газу готівкою ”.

Деякі рекомендації щодо користування режимом формування виплат субсидій на скраплений газ та тверде паливо готівкою
1. База банківських установ формується за тією ж схемою, що і база ЖЕКів. Але спочатку необхідно занести дані про головну організацію та за допомогою F2 необхідно вставити ознаку головної (ТАК), потім про філії. Для кожної філії за допомогою F2 необхідно вставити ознаку філії (головний банк/філія - НІ) та обрати відповідну головну банківську установу.
2. Формування виплатних документів (відомостей, тощо) виконується наприкінці звітного місяця, після надходження сум субвенцій на виплату готівки.
3. Відомості для поштового відділення формуються один раз або два рази на місяць тільки після внесення суми субвенції, а потім можна роздрукувати тільки вже сформовану копію (меню “Сформовані відомості”, вибір параметрів формування за допомогою F5). Документи послідовно нумеруються програмою автоматично.
4. Списки до банку за звітний місяць можна формувати двічі, кожен раз програма включає в списки отримувачів субсидій, справи яких було відібрано на суму субвенції, що надійшла, а потім можна роздрукувати тільки сформовану копію (меню “Сформовані списки”). В кінці місяця формується “Опис списків” що включає дані про всі виплатні списки, сформуванні у звітному місяці.
5. Перерахунок субсидії на СГТП можна зробити повторним зверненням з місяця призначення субсидії.

Ознайомлення чи перевірку роботи режимів формування виплатних документів рекомендується робити на копії бази даних.

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації щодо порядку завершення опалювального сезону в ПК "Наш Дім"

1. В параметрах системи необхідно встановити дату початку (закінчення) опалювального періоду окремо для опалення індивідуального газового та для опалення центрального. (Адміністратор — конфігурація — Параметри системи). Допускається встановлення завершення опалювального сезону в березні або в квітні (відповідно початок опалювального сезону – в жовтні або в листопаді).

2. Діюча система тарифів станом на 1 квітня 2010 року має містити основну та додаткову норму споживання для опалення центрального без лічильника рівну 1, а для опалення індивідуального газового рівною 11 (куб. м. газу на 1 кв. м. опалювальної площі).
Якщо раніше ці величини були змінені (встановлені рівними 0 після закінчення попереднього опалювального періоду), необхідно створити нову систему тарифів з 1 квітня 2010 року, встановивши відповідні норми споживання (основну та додаткову норму споживання для опалення центрального без лічильника рівною 1, а для опалення індивідуального газового рівною 11 (куб. м. газу на 1 кв. м. опалювальної площі))

3. Провести перерахунок діючих справ з послугою “опалення індивідуальне газове” (Утиліти — перерахунки — 4.Перерахунок при зміні тарифів — 4.Перехід на опалювальний сезон). На запит програми введіть дату (місяць/рік), з якої виконати перерахунок та виберіть вид опалення для якого будете проводити перерахунок (Так — індивідуальне газове /Ні — центральне) і вкажіть організацію – надавача послуг.

4. Аналогічно виконується перерахунок діючих справ з послугою “опалення центральне” (Утиліти — перерахунки — 4.Перерахунок при зміні тарифів — 4.Перехід на опалювальний сезон). На запит програми введіть дату (місяць/рік), з якої виконати перерахунок та виберіть вид опалення для якого будете проводити перерахунок (Так — індивідуальне газове /Ні — центральне) і вкажіть організацію – надавача послуг.

5. Якщо підприємство – надавач послуг опалення центрального (Тепломережа), для розрахунків із населенням надає фактичну вартість опалення в місяці закінчення опалювального сезону (а не дату закінчення), для перерахунку необхідно використати наступну схему:
• Створити нову систему тарифів (з 01.04.2010р.), вказавши нову вартість послуги опалення центрального;
• Виконати перерахунок ("Перерахунок при зміні тарифів" – "Для вибраної організації").

6. Після завершення перерахунку діючих справ, виконується реєстрація справ, термін дії яких розпочинається з квітня. Об’єм споживання та вартість послуги опалення буде розраховуватись програмою відповідно до встановленої дати початку опалювального періоду в залежності від виду опалення (індивідуальне газове чи центральне).

 

 

 

 

Робота в режимі формування тарифів

Для зручності роботи при формуванні тарифів на послуги реалізовано нову схему роботи з тарифами в програмному комплексі. 
Для перегляду потрібної системи тарифів спершу необхідно вибрати категорію послуг (житлово-комунальні послуги, скраплений газ та тверде паливо або земельна ділянка). На екрані будуть відображатися всі системи тарифів лише цієї категорії, причому в порядку зменшення дати початку дії (спочатку діючі на поточну дату, потім попередні і так далі). Для роботи з потрібною системою тарифів необхідно вибрати її та натиснути відповідну клавішу (Enter – змінити, Ins – створити нову систему тарифів, Del – видалити вибрану систему тарифів). В режимі внесення змін (Enter) програма додатково пропонує вибрати послугу для редагування і на екрані відображаються всі різновиди лише цієї послуги.
Для внесення нового тарифу необхідно вибрати потрібну послугу з списку на екрані та натиснути клавішу Enter (змінити тариф). Для змін відображається лише одне поле - "Вартість послуги". Для послуги опалення додатково відображається абонентська плата (якщо використовується режим "двоставкові тарифи на послуги опалення центрального").
Для того щоб відредагувати параметри формування тарифів (норма надання, норма споживання, наявність лічильника і т.д.), необхідно в режимі перегляду різновидів послуги вибрати потрібний різновид послуги та натиснути клавішу F2 (редагувати).
Створення нового різновиду послуги здійснюється за допомогою клавіші Ins, видалення вибраного різновиду - за допомогою клавіші Del.
В режимі редагування параметрів формування тарифу для кожної послуги дозволяється ввод лише тих параметрів, які для цієї послуги застосовуються. Параметри, які не використовуються для конкретної послуги відображаються на екрані сірим кольором і ввести їх неможливо. Так, для послуги "оплата житла" допускається ввод основної та додаткової норми надання послуг, одиниці виміру послуги (кв.м.) та вартості послуги.
Для послуги "опалення" допускається ввод основної та додаткової норми надання послуг, одиниці виміру послуги, основної та додаткової норми споживання послуги, наявність лічильника, вартості послуги та нового параметра "вид опалення". Параметр "вид опалення" на вибір може приймати 4 значення:
1 – центральне опалення,
2 – індивідуальне газове опалення
3 – електричне опалення
4 – опалювально-варильна піч (ОВП).
Так, для послуги опалення електричного необхідно встановити значення параметра "вид опалення" рівним 3.

 

 

 

 

Особливості формування пільг

Місцеві пільги з обмеженнями
Реалізовано функцію встановлення додаткових параметрів (обмежень) для пільг на послуги (режим "Адміністратор", меню "Довідники", пункт "Види пільг на платежі"). Ця функція дозволяє для пільг з номерами від 44 і більше (тобто пільг з місцевими особливостями) встановити додаткові характеристики або обмеження. Якщо потрібної пільги немає в довіднику видів пільг то попередньо її треба внести. Далі необхідно встановити курсор на потрібну пільгу і за допомогою клавіші F2 вибрати функцію встановлення додаткових параметрів. В вікні встановлення додаткових параметрів відображається перелік доступних для цієї пільги послуг. Перелік можна змінити, видаливши зайві послуги або додавши необхідні. Крім того, в цьому вікні за допомогою клавіші F2 можна встановити правило застосування пільги на додаткову площу для сім’ї: "Так" – пільга поширюється на додаткову площу, "Ні" – пільга не поширюється на додаткову площу (10,5 кв.м.). При натисканні клавіші Enter встановлені параметри зберігаються в довіднику видів пільг і надалі будуть враховуватися при розрахунку вартості послуг.

Додаткові можливості встановлення пільг на послуги
Можлива ситуація, коли людина має пільги одночасно за кількома законами, причому ці пільги не перетинаються. Наприклад, людина за статусом "дитина війни" має пільги у розмірі 25% від вартості послуг житлово-комунальних послуг. Одночасно ця людина може мати пільгу з іншим розміром знижки на окремі послуги (наприклад, в деяких містах ветеранам водоканалу надають знижку на послуги водопостачання у розмірі 50%, або чорнобильці 3-ї та 4-ї категорії мають пільги на тверде паливо у розмірі 50%).
В програмному комплексі реалізовано додаткову можливість встановлення пільг на послуги, як виняток. В такому випадку встановити дві пільги для однієї людини можна наступним чином:
• Встановлюється (як і раніше) основна пільга при вводі даних про члена сім’ї
• Додаткова пільга встановлюється при вводі платежу на ту послугу, на яку ця пільга поширюється за допомогою клавіші F3(зняти/відновити пільги).

Встановлення пільг в режимі вводу платежів
В режимі обробки платежів введено функціональну клавішу для роботи з пільгами – F3 (зняти/відновити пільги). Цей режим дозволяє зняти не всі пільги, а лише необхідні – за вибором. При натисканні клавіші F3 на екрані з’являється вікно з переліком всіх пільг, встановлених для членів сім’ї. Будь-яку з цих пільг можна зняти або відновити за допомогою клавіші Ins. Навпроти знятих пільг появляється відмітка "зн". Якщо ж необхідно додати ще одну пільгу (як у випадку з пільгами водоканалу), це можна зробити за допомогою клавіші F3. При цьому необхідно вибрати послугу, розмір знижки та кількість осіб, на яких ця пільга поширюється.

 

 

 

 Реєстрація документів та розрахунку вартості послуг теплопостачання при запровадженні двоставкових тарифів на послуги

Встановлення режиму роботи з двоставковими тарифами на послуги опалення 
Для того, щоб програму перевести в режим роботи з двоставковими тарифами на послуги опалення центрального, необхідно попередньо встановити відповідний режим в параметрах системи (Адміністратор – Конфігурація – Параметри системи). Ввійшовши в вікно "Системні параметри", натисніть клавішу F2. Програма видасть запит "Підтвердіть запровадження абонентської плати для опалення центрального". Якщо вибрати – "Так", то в нижньому рядку вікна "Системні параметри" буде відображатися надпис "Двоставковий тариф для опалення центрального", що означає, втановлення відповідного режиму роботи програми. Увага: Надалі відмінити цей режим вже не можна.

Формування двоставкових тарифів на послуги центрального опалення
Наступним кроком необхідно сформувати власне двоставкові тарифи для послуг опалення центрального. Для формування двоставкових тарифів в картці тарифів на послуги введено два поля вартості послуги:
1) вартість одиниці – для сезонної вартості послуги опалення;
2) абонентська плата – для абонентської плати послуги опалення.
Поле "абонентська плата" не активізується і не відображається для решти послуг, крім опалення центрального.
При запровадженні двоставкових тарифів необхідно ввести нові тарифи в існуючу систему тарифів. Ввведення нових тарифів на послуги здійснюється за такою схемою:
1. Вибрати категорію тарифів (житлово-комунальні послуги), та номер системи тарифів встановивши курсор на сукупність тарифів з останньою датою початку дії і з потрібним номером системи тарифів.
2. Створити нову сукупність з відповідною датою початку дії:
• натиснути клавішу INS;
• в запиті номера групи залишити запропонований номер та натиснути клавішу ENTER;
• в запиті дати початку дії тарифів внести дату (місяць та рік) початку дії тарифів та натиснути для вводу клавішу ENTER.
3. Програма створить нову систему тарифів з потрібними номером та датою початку дії та видасть на екран запрошення "Відредагуйте введені тарифи".
Для вводу двоставкових тарифів необхідно в кожну картку різновидів центрального опалення ввести нову вартість одиниці послуги на час опалювального сезону та абонентську плату. Вартість одиниці послуги вводиться залежно від заданої одиниці виміру (грн./Гкал, грн./кв.м.), розмір абонентської плати вводиться в грн./кв.м.

Розрахунок вартості послуг з урахуванням двоставкових тарифів на послуги центрального опалення
При реєстрації заяви на призначення субсидії розрахунок вартості послуг центрального опалення буде здійснюватися залежно від вартості послуги на час опалювального сезону та абонентської плати.
• Якщо дата початку субсидії припадає на місяці неопалювального сезону (травень – вересень), вартість послуги опалення розраховується лише з урахуванням абонентської плати.
• Якщо дата початку субсидії припадає на місяці опалювального сезону (жовтень – квітень), вартість послуги опалення розраховується лише урахуванням вартості послуги та абонентської плати.
 • Якщо дата початку субсидії припадає на місяць початку опалювального сезону (жовтень) чи місяць закінчення опалювального сезону (квітень), по вартість послуги опалення розраховується з урахуванням тривалості опалення, залежно від встановленої дати початку/закінчення опалювального сезону в параметрах системи.

 

 

Перерахунки при зміні вартості послуг з утримання житла (квартплати)

Реалізовано режим перерахунків субсидій при зміні вартості послуг з утримання житла із файлу. Цей режим враховує особливості встановлення тарифів для послуг з утримання житла, коли тарифи встановлюються окремо для кожного будинку. Також реалізовано опрацювання ситуації, коли тарифи встановлюються окремо для першого поверху, для окремих під’їздів багатоквартирних будинків (для діапазону квартир).

Перерахунки при зміні вартості послуг з утримання житла (квартплата)виконуються у такій послідовності:
1) Сформувати Excel-файл адрес з тарифами встановленої структури;
2) Таблицю адрес з тарифами зберегти у вигляді спеціального файлу у форматі *.CSV (MS DOS) TAR_LIST.CSV
3) Записати файл TAR_LIST.CSV у підкаталозі TGOT каталогу баз даних програмного комплексу (SP_DATS)
4) Виконати перерахунок субсидій ("Утиліти/Перерахунки/Перерахунок при зміні тарифів/За адресами для квартплати"), ввівши на запит програми дату з якої виконати перерахунок, назву організації та підтвердивши ім’я CSV-файлу.
5) Перерахунок субсидій можна виконати і для всіх діючих справ, якщо при виборі організації натиснути клавішу ESC.

В результаті перерахунку тарифи вносяться безпосередньо в картку платежів для цієї послуги, тому необхідності у формуванні нової системи тарифів немає. При виконанні перерахунків, якщо для послуги є тариф в картці платежів, використовується цей тариф, для інших послуг використовуються тарифи з бази тарифів.
Проте, якщо одночасно з утриманням житла підвищується вартість інших послуг, необхідно сформувати нову системи тарифів, і внести ці нові тарифи (крім тарифів на утримання житла). При виконанні перерахунку "За адресами для квартплати" програма внесе нові тарифи на послугу "утримання житла" з файлу TAR_LIST.CSV в картку платежів сім’ї, визначить всі послуги, для яких змінились тарифи за базою тарифів і розрахує новий розмір субсидії з урахуванням всіх нових тарифів.
 

 

Формування Excel-файлу адрес з тарифами та спеціального файлу у форматі *.CSV (MS DOS)

 

Для виконання перерахунку необхідно сформувати Excel-файл з тарифами наступної структури:

 

Назва колонки

 

Зміст колонки

n

Номер по порядку

vul_n

Назва вулиці

v_cod

Код вулиці з бази даних ПК "Наш Дім"

bud_n

Номер будинку

corp_n

Номер корпусу

kv1

Діапазон квартир: з

kv2

Діапазон квартир: по

tar1

Тариф на послугу з утримання житла

tar2

Тариф на послугу з утримання житла для 1-го поверху

Вимоги до інформації у файлі:
• Код вулиці необхідно внести самостійно, з довідника вулиць ("Пошук та перегляд/Довідники/Довідники ПК /Вулиці району").
• Якщо окремі поля не використовуються (номер корпусу, діапазон квартир, тариф для 1-го поверху), їх необхідно залишити пустими;
• При вводі номера будинку, корпусу допускаються цифри, букви, а також знаки "/", "\", "-"; .
 Щоб сформовану таблицю адрес з тарифами зберегти у вигляді спеціального файлу у форматі *.CSV (MS DOS), необхідно виділити сформовану таблицю, вибрати "файл/сохранить как", далі у вікні "сохранение документа" ввести назву файла "tar_list", вибрати "тип файла – CSV(MS-DOS) (*.csv)" – "сохранить"

 

 

Режим формування та обробки запитів до ДПІ

Запити до ДПІ формуються відповідно до "Порядку надання державними податковими інспекціями відомостей про доходи фізичних осіб, які звернулися за призначенням соціальної допомоги" (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України 13.04.2000 № 82/171 у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України від 20.06.2008 № 305/404). 
Формування запитів до ДПІ про доходи отримувачів субсидій, включає наступні варіанти:
Для призначених: формування запиту про членів сім’ї заявника із справ, призначених з заданого місяця
Для зареєстрованих: формування запиту про членів сім’ї заявника із справ, зареєстрованих (ще не розрахованих) у заданому місяці
Для підприємства: формування запиту про членів сім’ї отримувачів субсидій із всіх діючих справ з доходами з вибраної організації/підприємства
Повний запит: формування запиту про членів сім’ї отримувачів субсидій із всіх діючих на задану дату справ
Для вибраних заяв – за номером: формування запиту про отримувачів субсидій із вибраних справ
Для вибраних заяв – за прізвищем: формування запиту про отримувачів субсидій із вибраних справ

Меню формування запитів до ДПІ про доходи членів сім’ї заявників включає наступні пункти:
• Для призначених;
• Для зареєстрованих;
• Для діючих (з додатковим підменю: повний запит і для підприємства)
• Для вибраних заяв (з додатковим підменю: вибір справ за номером або за прізвищем)
Доопрацьовано форму протоколу формування запитів до ДПІ. В протокол включається назва режиму, для якого сформовано запит, а також період, за який сформовано запит про доходи.

Особливості формування запитів до ДПІ:
• В запит вноситься кожна повнолітня людина із складу сім’ї заявників один раз, незалежно від кількості доходів (раніше для кожного доходу формувався окремий рядок у запиті);
• При формуванні запиту програма автоматичного формує номер запиту, але є можливість ввести номер самостійно;
• При формуванні файлу-запиту інформація про всіх осіб, включених до запиту одночасно вноситься в базу запитів до ДПІ (DPA.DAT);
• Реалізовано функцію видалення раніше сформованого запиту із бази запитів (DPA.DAT) за допомогою клавіші F8 в режимі перегляду запитів за номером або за прізвищем. Це дає можливість при потребі повторно сформувати запит та внести дані із відповіді на запит.
• При формуванні запиту, одночасно із актом про передачу інформації формується "Протокол формування запиту до ДПІ" – список осіб, включених до запиту у вигляді текстового файлу;
• При внесенні доходів із відповіді на запит формується "Протокол обробки відповіді на запит до ДПІ" – список осіб, дані про доходи яких (або про відсутність доходів) отримано із ДПІ.

Особливості обробки відповіді на запит до ДПІ:
Якщо у вас виникли проблеми (помилки) при внесенні відповіді на запит, можна видалити цей запит з бази запитів, а потім повторно внести вже наявний файл-відповідь у такій послідовності:
1) Видалити раніше сформований запиту із бази запитів (DPA.DAT) за допомогою клавіші F8 в режимі перегляду запитів за номером або за прізвищем, ввівши на запитання програми номер запиту;
2) Повторно сформувати запит, ввівши ту ж дату, на яку формувався видалений запит та той же номер запиту (пункт "Формування запиту в ДПІ" меню "Обмін даними з ДПІ". Сформований файл-запит, Акт про передачу інформації та Протокол можна видалити, оскільки відповідь на цей запит з ДПІ Ви вже отримали;
3) Повторно внести відповідь на запит в базу даних (пункт "Внесення доходів із запиту" меню "Обмін даними з ДПІ").

Увага!
Новий режим обміну з ДПІ при формуванні та обробці запитів враховує вид доходу та код організації, яка надала дані про доходи. Тому при вводі доходів в режимі реєстрації заяви необхідно вибирати організацію за допомогою клавіші F2. Для повної звірки доходів із файлу-відповіді з доходами з бази отримувачів субсидій необхідно перевірити, чи введено коди за ЄДРПОУ для всіх організацій в довіднику організацій ("Адміністратор – Каталоги – Підприємства та установи").

 

 

Режим формування та обробки запитів про фактичне споживання послуг

Формування запитів для закінчених справ для всіх місяців дії субсидії 
Реалізовано формування запитів для закінчених справ для всіх місяців дії субсидії. "Запит про фактичне споживання для діючих" формується, як і раніше. А в режимі "Запити про фактичне споживання для закінчених" формується зразу 6 файлів у DBF-форматі , і 6 файлів у текстовому SBS-форматі окремо для кожного місяця дії субсидії. Одночасно змінено форму супроводжувального файлу (він залишається одним, незалежно від кількості сформованих запитів).
Формування запитів для закінчених справ реалізовано у спрощеному варіанті: формується 7 файлів (за 7 місяців), якщо дата закінчення – квітень (тобто на опалювальний сезон), або формується 6 файлів (за 6 місяців), якщо дата закінчення – інший місяць (тобто реальної перевірки, чи діяли включені справи у певний місяць, не робиться).

Особливості формування запитів про фактичне споживання
Нова схема формування запитів про фактичне споживання передбачає ввод наступних параметрів
• період для запиту (місяць, для якого необхідно отримати фактичні показники споживання послуг),
• організацію, в яку буде сформовано запит,
• послуги з лічильником чи без будуть відбиратися для запиту.
З запиту вилучено послугу, для якої необхідно отримати фактичні показники споживання, що дає можливість організації, в яку сформовано запит, внести у нього дані про фактичне споживання для всіх послуг, які надаються цією організацією (наприклад, холодне водопостачання та водовідведення, чи опалення та гаряче водопостачання). Запити для послуг з лічильником чи без лічильника формуються окремо, оскільки для них діють різні процедури перерахунку. Структура файлу-запиту залишається незмінною.

Особливості обробки відповіді на запит про фактичне споживання
Для перерахунку за даними про фактичне споживання послуг з файлу-запиту необхідно отриманий від організації – надавача послуг файл-запит з внесеними даними про фактичне споживання записати в підкаталозі TEMP каталогу баз даних програмного комплексу і вибрати пункт «Перерахунок за споживанням із запиту» меню «Перерахунок за фактичним споживанням» і ввести необхідні дані для обробки запиту: період (місяць, рік), для якого отримано фактичні показники споживання послуг), організацію, з якої отримано відповідь на запит, та наявність лічильника.
 Програма переносить отримані фактичні показники споживання послуги з файлу-запиту в кожну справу, для якої вони внесені в файл-запит і розраховує нову субсидію та зменшення або збільшення розміру раніше призначеної субсидії (залишки субсидії). Якщо у файлі-відповіді на запит фактичні показники споживання внесено для кількох послуг, програма здійснює перерахунки за фактичним споживанням для кожної послуги. Результати перерахунку відображаються в протоколі, для кожної послуги в протоколі формується окремий список перерахованих справ.

 

 

Формування звітів

Особливості формування загальних переліків

Перехід з одного меню на інше ("Загальні переліки" /"Вибрані переліки") здійснюється за допомогою клавіші F2. У кожному з цих двох меню можна сформувати переліки, які включають:
• всі діючі справи,
• призначені у звітному місяці справи,
• не призначені у звітному місяці справи.
Меню "Загальні переліки" дозволяє сформувати повний перелік всіх справ, перелік для вибраної організації або перелік для вибраного населеного пункту.

Меню "Вибрані переліки" дозволяє сформувати наступні переліки:
• Перелік всіх отримувачів субсидій з пільгами на оплату послуг;
• Перелік справ, за якими субсидію розраховано з 15% обов’язкової плати;
• Перелік справ із зниженим відсотком обов’язкової плати (за рахунок економії)
• Перелік справ, за якими субсидію призначено за правом;
• Перелік справ, за якими субсидію призначено рішенням комісії;
• Перелік справ, за якими у призначенні субсидії відмовлено рішенням комісії;
• Перелік справ – багатодітні сім’ї;
• Перелік справ в яких зареєстровано майновий стан (наявність додаткового житла, транспортних засобів, придбання товарів або оплата послуг)

 

 

 

Розрахунок субсидій при наявності опалення електричного за зонними тарифами в програмному комплексі "Наш Дім"

Для реєстрації та розрахунку справ необхідно попередньо виконати такі дії:
1) Сформувати тариф на опалення електричне в діючій системі тарифів. Для чого:

  • Якщо немає, доповнити різновид опалення (Каталоги — Види послуг — ЖКП — Опалення) різновидом “електро,опал.період,місто/село”.
  • Внести тариф на послугу опалення електричне — при формуванні тарифів на опалення, важливо встановити норму споживання (28 кВт / 1 кв.м. опалювальної площі), та вид опалення (3 — електро). Детальний опис заповнення тарифу на опалення електроенергією наведений в додатку № 1.

2) Обслуговуючій організації, що надає послугу по опаленню електричному, в конфігурації послуг — житлово-комунальні послуги — включити вид послуги — опалення.
Приклад формування тарифу на опалення електричне в діючій системі тарифів наведено в додатку 1.
Визначення вартості спожитої електричної енергії проводяться за тарифами, внесеними в різновиди опалення при формуванні тарифів на опалення електричною енергією. За наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу програмою автоматично враховуються відповідні тарифні коефіцієнти.
Розрахунок споживання електроенергії на опалення за зонними тарифами
Якщо при реєстрації справи вибрати послугу "опалення електричне" (обов’язково в системі тарифів для цієї послуги має бути ознака "вид опалення – 3"), програма автоматично пропонує для внесення обсягів споживання три поля, для вводу споживання для кожної зони окремо, як для трьохзонного тарифу. Якщо заявник розраховується за двозонними тарифами, за допомогою клавіші F2 можна переключити на розрахунок вартості опалення за а двозонними тарифами.
При вводі обсягів споживання програма автоматично визначає обсяг споживання в межах встановлених норм для кожної зони (якщо введений обсяг перевищує норми споживання), пільгові обсяги споживання при наявності пільговиків, тариф для кожної відповідно до встановлених коефіцієнтів та розраховує вартість послуг з урахуванням усіх зазначених умов.

Розрахунок вартості опалення електричного при реєстрації справи здійснюється таким чином:
1) При вводі платежів вибрати організацію, що надає послуги з електроопалення.
2) При розрахунку вартості послуг (F2) вибрати послугу опалення. Запропонований програмою різновид замінити на потрібний різновид опалення.
3) За допомогою клавіші F3 викликати вікно вводу споживання. Якщо не встановлено інше, програма видає вікно з розподілом споживання на три зони. Для кожної зони необхідно ввести фактично спожиті обсяги електричної енергії. Програма автоматично розраховує пільговий об’єм для кожної зони (якщо в сім’ї є пільговики), тариф для кожної зони та сумарну вартість опалення з урахуванням пільг.
4) Якщо абонент розраховується за двозонним або однозонним тарифом, за допомогою клавіші F2 в цьому вікні можна змінити схему розрахунку.
5) Після збереження результатів розрахунку програма запам’ятає кількість зон і об’єми споживання для кожної зони.
6) При наступному зверненні для розрахунку будуть запропоновані попередні дані.

Зауваження:
Для реєстрації та розрахунку справ за наявності опалення електроенергією необхідно, послугу опалення реєструвати в одній обслуговуючій організації, а послугу "електроенергія на побутові потреби" в іншій. (Наприклад — послугу опалення реєструвати в “РЕМ опалення”, а електроенергія в “РЕМ”).

Розрахунок справ, у яких плата за спожиту електроенергію проводиться за підвищеним тарифом
Для розрахунку справ використовуються відповідні різновиди тарифів на опалення електричне сформовані в діючій системі тарифів як зазначено вище. Розрахунок вартості опалення електричного при реєстрації справи здійснюється таким чином:

  •  в меню обробки вибраної справи за допомогою клавіші F3 (додаткові ознаки) встановити ознаку "підвищений тариф на електроенергію понад норму". Лише в разі встановлення цієї ознаки при розрахунку вартості опалення електричного будуть застосовуватися підвищені
  •  всі наступні дії щодо розрахунку вартості послуг опалення електричного виконувати як у звичайному режимі.

Перерахунок за фактичним споживанням електричної енергії
При внесенні фактичних обсягів споживання електроенергії в разу розрахунку за зонними тарифами в режимі вводу фактичного споживання програма пропонує три поля для вводу фактичного споживання, окремо для кожної зони ("Обробка – За номером/За прізвищем – Всі – звертання – Фактичні показники").

Додаток 1. Формування тарифів на опалення електричне:
Для розрахунку вартості послуг опалення електричного за зонними тарифами необхідно попередньо правильно сформувати систему тарифів, а саме встановити такі параметри:
Норма надання послуг:
Основна норма: 21,00 кв.м. на кожного члена сім’ї
Додаткова норма: 10,50 кв.м. на сім’ю.
Норма споживання:
Одиниця виміру: кВт
Основна норма: 28,00
Додаткова норма: 28,00
Наявність лічильника: 1 (1 – індивідуальний, 2 – будинковий, 3- немає)
Вид опалення: 3 (1-центральне, 2 – інд.газове, 3 – електро, 4 – ОВП)
Також необхідно ввести вартість одиниці (Квт) згідно чинних тарифів.
Оскільки в нормативи споживання електроенергії в опалювальний період (28 КВт/кв.м.) включають також і споживання на побутові потреби, то в місяці опалювального періоду програма встановлює нормативи споживання ЕЕ на побутові потреби рівним нулю.
В місяць початку/закінчення опалювального періоду споживання на опалення і побутові потреби розраховується окремо з урахуванням кількості днів тривалості опалення. Дата початку/закінчення опалювального періоду встановлюється в параметрах системи, як для опалення центрального.

Додаток 2. Особливості врахування норм споживання електроенергії на опалення:
1) ЕЕ зонна під час опалювального сезону обліковується, як споживання на опалення та на побутові потреби.
2) ЕЕ зонна під час неопалювального сезону обліковується, як споживання на побутові потреби.
3) В місяці початку/закінчення опалювального сезону ЕЕ зонна обліковується, протягом днів дії опалення, як споживання на опалення та побутові потреби, протягом решти днів, як споживання на побутові потреби.
4) ЕЕ на опалення та на побутові потреби вводиться обов’язково в дві окремі організації (через необхідність зберегти споживання окремо за зонами).
5) Якщо місяці дії субсидії з листопада по березень, нарахування тільки на опалення, на побутові потреби заборонено.
6) 
Якщо місяці дії субсидії з травня по вересень, нарахування тільки на побутові потреби, на опалення заборонено.
7) Якщо в місяці призначення субсидії задано параметр "дата початку/кінця опалювального сезону", по нарахування на опалення та побутові потреби, здійснюється пропорційно кількості днів дії опалення.

 

 

 

Автоматизоване формування заяви та декларації в програмному комплексі "Наш Дім"

В програмному комплексі "Наш Дім" (версія для м.Вінниці) реалізовано автоматизоване формування заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
Для використання цього режиму необхідно розвернути всі файли з архіву AL_DEZA.ARJ і переписати в підкаталог TGOT та переписати програму AL_SP.EXE з режимом формування Заяви та Декларації.
Заява та декларація формуються з використанням всіх даних сформованих при реєстрації справи в програмному комплексі "Наш Дім".
При реєстрації справи для формування заяви та декларації необхідно викликати режим формування за допомогою клавіші F4 в режимі обробки. Це краще роботи після того, як введено дані про доходи, пенсії, майновий стан, земельні ділянки. Тоді всі ці дані будуть автоматично включено в декларацію.
В результаті в підкаталозі TEMP каталогу баз даних буде сформовано файл в форматі RTF
NNNNNNNNNNN.RTF,
де N…N – одинадцятизначний особовий рахунок, доповнений при необхідності зліва нулями.
Цей файл містить заяву і декларацію, які можна роздрукувати.
Заявнику достатньо внести в сформовані документи дату видачі паспорта та ким видано (ці дані не реєструються в програмному комплексі "Наш Дім") та, при необхідності, додаткові відомості про членів сім’ї дані і підтвердити правильність заповнення підписом.

 

 


   Новини     Про підприємство     Умови співпраці     Програмні засоби     Законодавство     Опитування     Реєстрація  
Разработано CityDesign.com.ua